Category Archives: yabancı sağlık sigortası

  • 0

yabancı öğrencilere sağlık sigortası

Tags : 

Yabancı Sağlık Sigortası

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü / Genel Sağlık Sigortası Tescil Daire Başkanlığı
İrtibat : 0(312) 458 77 13- 458 71 14 -458 81 19
Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr Adres :Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA
…/…/….
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞI
HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında 6486 sayılı Kanun ile
yapılan değişikliğe göre 29/5/2013 tarihi itibarıyla;
Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri
okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden itibaren üç ay içerisinde sosyal güvenlik il
müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık
sigortalısı olarak tescil işlemleri yapılmaktadır.
29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden
itibaren üç ay içinde,
29/5/2013 tarihinden önce ülkemizde öğrenim görmeye başlayan ve öğrenimleri
devam eden öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin ise altı ay içerisinde
(29/11/2013 tarihine kadar),
öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal
güvenlik merkezine talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullara ait ilk kayıt tarihini
gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden
gün itibariyle genel sağlık sigortalılıkları başlatılmakta ve birer yıllık olarak yapılmaktadır.
Söz konusu yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerince Kanunun 82 nci maddesine göre
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel
sağlık sigortası prim ödenmektedir. (1/7/2013-31/12/2013 tarihleri için aylık: 40,86 TL )
Bu sürede yazılı talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince bir daha genel
sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.
Tescili yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin ise genel sağlık sigortalılıkları bu
Kanunda belirtilen nedenlerle sona erdirilecektir.
Önemle kamuoyuna duyurulur.

Sağlık Sigorta Priminizi Hesaplamak için…

Tıklayınız >> Yabancı Öğrenci Sağlık Sigortası


  • 0

yabancılar için genel sağlık sigortası nerede yaptırılır

Tags : 

Yabancı vatandaşlar, öğrenciler,eşler vb. neden ile Türkiye’de oturum izni alabilmek için genel sağlık sigortası şart
2014 tarihinde uygulamaya alınan yönetmelikle ikamet izni alacak yabancılara, özel sağlık sigortası zorunluluğu getirildi.

Nisan ayında uygulamaya alınan yönetmelikle ikamet izni almak isteyen yabancı uyruklulara, özel sağlık sigortası zorunluluğu getirildi. Sırdaş Sigorta Sağlık Sigortaları yaptırılması gereken sigortanın teminat kapsamı, sigorta satın alırken dikkat edilmesi gerekenler gibi konularda bilgi verdi.

Geçtiğimiz yıl yayınlanan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ikamet izni alınabilmesi için sağlık sigortası zorunluluğu getirildi.

 

Bu Sigorta Kapsamına kimler giriyor ?

Kimlerin yaptırması gerekiyor, poliçe süresi nedir ?

Kanun 2013 Tarihinin Nisan ayında yürürlüğe girmiştir. Fakat bazı maddeler bu yılın Nisan ayında uygulamaya girdi. Yapılan önemli değişikliklerden biri ikamet izni alacak yabancılara, özel sağlık sigortası zorunluluğu getirilmesi.

Bu zorunluluk ile Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları, ikamet izni alabilmeleri için de Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden özel sağlık sigortası yaptırmaları gerekiyor. Kısa dönem ikamet izni için bir yıllık sigorta yaptırmaları yeterli.

Yaptırılması gereken sigortanın kapsam ve teminatları ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Yaptırılacak özel sağlık sigortasının kapsaması gereken en düşük teminat yapısı ve iptal koşulları gibi ayrıntılar, Hazine’ye bağlı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Buna göre, sigortanın geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi teminatı limitsiz olmalı, anlaşmalı olmayan sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL ile limitli olmalı. Yatarak tedavi teminatında sigortalının katılım payı % 20. Ayakta tedavide teminat yıllık 2.000 TL ile limitli olmalı. Burada ise sigortalının katılım payı %40 olarak belirlenmiş durumda.

Elbette bunlar en dar kapsamlı teminatlar. İsteyen kişi daha üst planlardaki poliçelerden tercih edebilir.

Yabancı Özel sağlık sigortasını nereden alabiliriz?

0212 531 5801 Numaralı çağrı merkezimizden yada Sağlık Sigortası sayfamızdaki formu doldurarak başvurun, sadece 5 dakika içerisinde genel sağlık sigortası teklifinizi alın.

Sigorta yaptırırken tüketicinin neye dikkat etmesi gerekiyor?

Sigorta satın alırken, sigortanın asgari teminatları kapsadığından emin olunması büyük önem taşıyor. Asgari poliçelerde teminat yapısı, her şirketin ürünlerinde aynıdır. Yalnızca sigortanın geçerli olduğu sağlık kurumlarında farklılıklar olabilir. Bunun iyice sorgulanmasını tavsiye edilir. Diğer taraftan anlaşmalı olunan sağlık kurumları fiyat farkını doğurabilir. Tercih yaparken bu göz önünde bulundurulmalıdır. en ucuz trafik sigortası teklif

Türkiye’de bulunan Özel Sigorta Şirketleri herhangi bir sebeple kişiyi sigorta kapsamına almaz ise ne olacak?

Sigorta şirketleri, belirledikleri risk kabul şartları gereği, belli bir yaş üstündeki bir grubu ya da hastalıkları nedeniyle riskli bulduğu kişileri sigorta kapsamına almayabilir. Bu tür durumlarda kişinin sigortalanmadığına dair resmi yazıyı, sigorta şirketinden alarak Göç İşleri Genel Müdürlüğüne başvuran yabancı uyruklular bu şekilde değerlendirilecektir.

Yapılan sağlık sigortası hangi şartlarda iptal edilebilir? Oturma izni aldıktan sonra iptal edilse ne olur?

Yalnızca aşağıdaki durumlarda poliçe iptali yapılabiliyor;

Genelge gereğince ikamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin ibrazı
İkamet izninin iptali
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge ibrazı

Oturma iznini aldıktan sonra poliçeyi iptal etmek ise mümkün değil. Böyle bir durumda İçişleri Bakanlığı Göç İşleri Genel Müdürlüğü’ne bilgi veriliyor.

 

NASIL SİGORTA YAPTIRACAKSINIZ?

0212 531 5801 Numaralı çağrı merkezimizden yada Sağlık Sigortası sayfamızdaki formu doldurarak başvurun, sadece 5 dakika içerisinde genel sağlık sigortası teklifinizi alın.


Yabancı Sağlık Sigortası

En uygun Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatları
1. Bilgilerinizi Doldurun ...
2. 20 Sigorta Şirketinden Teklif Alın...
3. En uygun Yabancı Sağlık Sigortası Satın alın !
ONLİNE HIZLI TEKLİF
YABANCI SAĞLIK SİGORTASI
EN UYGUN YABANCI SAĞLIK SİGORTASI BİZDEN TEKLİF ALMADAN SİGORTANIZI YAPTIRMAYIN !
HESAPLA