Belgeler

Gerekli Belge / Evraklar

 1. Ruhsat fotokopisi
 2. Ehliyet fotokopisi (park halinde gerçekleşen hasarlar hariç)
 3. Resmi Tutanak ve Alkol Raporu Aslı veya Anlaşmalı Tutanak (Resmi tutanak düzenlenmemiş ise hasarın tarihi, yeri ve oluş şeklini anlatır detaylı beyan)
 4. Araç üzerinde rehin ve/veya haciz kaydı mevcut ise bu kaydı koyduran kişi veya kuruluşun muvaffakatı veya aracın onarımını gösterir parça ve işçilik faturaları (Ruhsat sahibi vergi mükellefi değil ise faturanın asılları, vergi mükellefi ise fotokopisi)
 5. Yük taşımacılığı yapan araçlarda; araç yüklüyken kaza yaptı ise sevk irsaliyesi-kantar fişi, boş olarak kaza yaptı ise hasar anında aracın boş olduğunu belirtir detaylı beyan
 6. Prim tahsilat makbuzu
 7. Şahitlerin ifade tutanağı aslı
 8. Kusur durumuna ilişkin mahkeme kararı
 9. Hasar Fotoğrafı
 10. Kaza sonrası olay yeri fotoğrafları ve kazaya karışan diğer araçların fotoğrafları
 11. Yansıtma Fatura
 12. Çalınan eşyaya ilişkin fatura
 13. Operatör belgesi
 14. İtfaiye Raporu
 15. İddianame
 16. Vergi Levhası
 17. Nüfus Cüzdanı
 18. İmza Sirküsü
 19. Ticaret Sicil Gazetesi
 20. Faaliyet belgesi
 21. Pasaport Fotokopisi
 22. Banka hesap bilgisi
 23. İbraname

Yukarıda belirtilen evraklara ilave olarak

Pert-Total işlemine tabi tutulan Ağır Hasarlı Araç hasar dosyalarında;

 1. Pert ve rayiç bedel mutabakatı (Şirket tarafından gönderilecek)
 2. Ruhsat aslı
 3. Kontak anahtarı ve yedek anahtar
 4. Aracın dosyası (fatura, teknik belge, vs.)
 5. Maliyeden alınacak temiz yazısı (ilişik kesme belgesi)
 6. Trafik temiz yazısı (Noter satışı yapılabilir yazısı)
 7. Aracın 3.şahsa satışına ilişkin satış vekaleti
 8. Rehin Kaldırma Yazısı
 9. Hurda Belgesi veya Çekme Belgesi

Çalıntı araç hasar dosyalarında

Hasar ihbarını takiben

 1. Ruhsat Fotokopisi,
 2. Kontak anahtarı ve yedek anahtarlar,
 3. Aracın dosyası ( fatura, teknik belge, vs.)
 4. Tasdikli İfade tutanağı,
 5. Tasdikli Müracaat tutanağı.

Çalınma tarihinden 1 ay sonra

 1. Mahalli Karakol bulunamadı yazısı
 2. Hırsızlık masası bulunamadı yazısı
 3. Rayiç bedel mutabakatı (Şirket tarafından gönderilecek)
 4. Maliyeden alınacak temiz yazısı ( ilişik kesme belgesi)
 5. Çalıntı ruhsatı
 6. Araç Kaydının dondurulduğuna dair Maliyeden yazı
 • Noter tasdikli kimlik fotokopisi

Tazminat Ödemesi Aşamasında

 • Noter tasdikli vekaletname (Aracın bulunma ihtimaline karşı)
 • Feragatname

Yabancı Sağlık Sigortası

En uygun Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatları
1. Bilgilerinizi Doldurun ...
2. 20 Sigorta Şirketinden Teklif Alın...
3. En uygun Yabancı Sağlık Sigortası Satın alın !
ONLİNE HIZLI TEKLİF
YABANCI SAĞLIK SİGORTASI
EN UYGUN YABANCI SAĞLIK SİGORTASI BİZDEN TEKLİF ALMADAN SİGORTANIZI YAPTIRMAYIN !
HESAPLA