Tag Archives: turkey

  • 0

yabancı öğrencilere sağlık sigortası

Tags : 

Yabancı Sağlık Sigortası

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Birim Adı: Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü / Genel Sağlık Sigortası Tescil Daire Başkanlığı
İrtibat : 0(312) 458 77 13- 458 71 14 -458 81 19
Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr Adres :Mithatpaşa Cad. No:7 Sıhhiye/ANKARA
…/…/….
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTALILIĞI
HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrasında 6486 sayılı Kanun ile
yapılan değişikliğe göre 29/5/2013 tarihi itibarıyla;
Ülkemizde öğrenim gören bütün yabancı uyruklu öğrencilerin, öğrenim gördükleri
okullara ilk kayıt yaptırdıkları tarihinden itibaren üç ay içerisinde sosyal güvenlik il
müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yazılı talepte bulunmaları hâlinde genel sağlık
sigortalısı olarak tescil işlemleri yapılmaktadır.
29/5/2013 tarihinden sonra ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin ilk kayıt tarihinden
itibaren üç ay içinde,
29/5/2013 tarihinden önce ülkemizde öğrenim görmeye başlayan ve öğrenimleri
devam eden öğrencilerden genel sağlık sigortalısı olmak isteyenlerin ise altı ay içerisinde
(29/11/2013 tarihine kadar),
öğrenim gördükleri okulların bulunduğu yerdeki sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal
güvenlik merkezine talep dilekçesi ve öğrenim gördükleri okullara ait ilk kayıt tarihini
gösterir öğrenci belgesi ile başvurmaları halinde, yazılı talepte bulundukları tarihi takip eden
gün itibariyle genel sağlık sigortalılıkları başlatılmakta ve birer yıllık olarak yapılmaktadır.
Söz konusu yabancı uyruklu öğrencilerin kendilerince Kanunun 82 nci maddesine göre
belirlenen prime esas günlük kazanç alt sınırının üçte birinin 30 günlük tutarı üzerinden genel
sağlık sigortası prim ödenmektedir. (1/7/2013-31/12/2013 tarihleri için aylık: 40,86 TL )
Bu sürede yazılı talepte bulunmayanlar hakkında öğrenimleri süresince bir daha genel
sağlık sigortası tescili yapılmayacaktır.
Tescili yapılan yabancı uyruklu öğrencilerin ise genel sağlık sigortalılıkları bu
Kanunda belirtilen nedenlerle sona erdirilecektir.
Önemle kamuoyuna duyurulur.

Sağlık Sigorta Priminizi Hesaplamak için…

Tıklayınız >> Yabancı Öğrenci Sağlık Sigortası


Yabancı Sağlık Sigortası

En uygun Yabancı Sağlık Sigortası Fiyatları
1. Bilgilerinizi Doldurun ...
2. 20 Sigorta Şirketinden Teklif Alın...
3. En uygun Yabancı Sağlık Sigortası Satın alın !
ONLİNE HIZLI TEKLİF
YABANCI SAĞLIK SİGORTASI
EN UYGUN YABANCI SAĞLIK SİGORTASI BİZDEN TEKLİF ALMADAN SİGORTANIZI YAPTIRMAYIN !
HESAPLA